Ledenvergadering 30 april a.s.


Bij een vereniging hoort een ledenvergadering. Dus ook bij de VOJN. Daarom zijn alle leden van harte welkom om op woensdag 30 april aanstaande in Utrecht (waarschijnlijk UCK op Domplein 4).

Op de agenda staan dan zaken als het kiezen van een nieuw bestuur, het financiële jaarverslag en het gewone jaarverslag.

Bestuursleden zitten in principe voor 2 jaar. Daarna moeten ze herkozen worden of er moet een opvolger komen. Een aantal bestuursleden stapt nu na twee jaar op. Er zijn ook genoeg kandidaten. Maar u mag zich uiteraard nog melden als u wilt meehelpen.

Laat even weten als u komt, dan sturen we de stukken tijdig op. Aanmelden door een mailtje te sturen naar Rutger.