Workshops datajournalistiek bij Google in Amsterdam: inschrijving gesloten


Uitrusten van de verkiezingen is er dit jaar niet bij. De VOJN houdt op dinsdag 18 september een workshop-middag ten kantore van Google, aan de Amsterdamse Zuidas. De onderwerpen: datajournalistiek en Google Fusion Tables.

Voor deze middag (van 14.00 tot 17.00 uur) komen Daniel Sieberg en Vanessa Schneider, twee Amerikaanse Google-medewerkers, speciaal over naar Amsterdam. In twee sessies van een uur geven ze zowel beginners als mensen die al een tijdje bezig zijn inzicht in hoe je het meeste uit Google Fusion Tables en andere Google-producten kunt halen. We sluiten de middag af met een Google Hangout (live videogesprek) met Fusion Tables-expert Rebecca Shapley.

De inschrijving is inmiddels gesloten. Iedereen die zich aan heeft gemeld kan mee. Een mailtje met routebeschrijving en nadere informatie wordt je te zijner tijd toegestuurd. De bijeenkomst is gratis.

Korte Engelstalige bio’s van de sprekers vind je hieronder.

Vanessa Schneider
Based in Mountain View, CA, Vanessa Schneider’s been with Google for almost two years now, working on outreach for Google Maps. Before becoming a Googler, Vanessa worked at The New York Times for several years as a community and user-generated content specialist, Time Inc. as a researcher, and at Brooklyn startup Hot Potato, acquired by Facebook in summer 2010.

Daniel Sieberg
Emmy-nominated Daniel Sieberg is a tech expert and author who now works with Google marketing as spokesperson and manages media outreach across products like Google+, Google Earth/Maps, Google’s Politics & Elections team and more. Dating back to 2000, Sieberg was previously a tech contributor at ABC News and MSNBC, the CBS News science and technology correspondent, and the technology correspondent for CNN. His written work has appeared in several publications including Time, Salon and Details. He started his journalism career as a daily reporter at the Vancouver Sun covering tech/business/civics in 1998.

His first book titled, The Digital Diet: the four-step plan to break your tech addiction and regain balance in your life, was published in May 2011 with additional printings in the UK, Japan and Korea. It’s about nurturing a healthy relationship with technology.

Sieberg has a bachelor’s degree in writing/communications (UVic, ’98) and master’s degree in journalism with a focus in technology (UBC, ’00). He lives in New York City with his wife and daughter.

Foto: Google Nederland.


1 Comment

  1. Drs.Ir. Rabin Gangadin, Ph.D

    Google Nederland maakt zich al jaren onder aanvoer van de gedeclasseerde hoogleraar Caraibische letteren aan de UvA, Michiel van Kempen, schuldig aan smaad, laster en piraterij. Er wordt bij voortduring stukken op Google gepubliceerd die verankerd liggen op de doffe, gemaltraiteerde en miserabele geest van Van Kempen. Van Kempen slaat iedere berisping van het College Bescherming Persoonsgegevens de wind in. Door dit infantiele en pueriel gedrag van hem zijn de vijftien promovendi bij hem weggelopen. Het ontbreekt Van Kempen ook aan knowhow omdat zijn proefschrift niet op wetenschappelijke fundamenten is gegrondvest.Het ontbreekt er echt overal aan.