Kies dichtbij.nl

Kies dichtbij

Gebruik van de Nieuwe Media

Dichtbij.nl: Kies dichtbij (Dichtbij.nl) In samenwerking met de lokale huis-aan-huis-kranten van TMG boden de regionale portalen van Dichtbij.nl een platform waar politici en kiezers met elkaar in gesprek konden over lokale onderwerpen. Om de interactie op gang te brengen, was er samenwerking met mattermap om de visualisatie van stellingen online weer te geven.
Voorbeeld Rotterdam en Waterland en Eindhoven.