Raakt de chocolade op?

Gebruik van de Nieuwe Media

Jeroen Visser, Martijn van Tol, Aart Jan van der Linden, Kadir van Lohuizen, Carlijne Vos, Bonno Lange en Thijs Balder (Volkskrant.nl en OneWorld): Raakt de chocolade op?
Terwijl de vraag naar cacao stijgt, stagneert het aanbod. Volkskrant.nl en OneWorld brengen het dreigende chocoladetekort in beeld.