Bestuur

Op 6 juni 2016 is tijdens de ALV een nieuw VOJN bestuur aangetreden. Benoemd zijn:
Nico van den Berg Рvoorzitter en penningmeester
Kemal Rijken – vice-voorzitter, PR en mede-penningmeester
Willemien Groot –¬†algemeen bestuurslid

In het eerste VOJN bestuur zaten naast Stephan Okhuijsen ook Arjan Dasselaar, Paul Vereijcken, Herwin Thole en Rutger Betlem.