Nieuw VOJN bestuur gekozen


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Utrecht op 6 juni 2016 heeft het VOJN bestuur afscheid moeten nemen van voorzitter Stephan Okhuijsen en secretaris Maarten Reijnders. Het stokje van secretaris is overgedragen aan het nieuwe bestuurslid Winny de Jong, de –  virtuele – voorzittershamer gaat naar Nico van den Berg.

Maarten Reijnders (links) en Stephan Okhuijsen

Maarten Reijnders (links) en Stephan Okhuijsen

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Nico van den Berg – voorzitter en penningmeester

Kemal Rijken – vice-voorzitter, PR en mede-penningmeester

Winny de Jong – secretaris

Willemien de Groot – algemeen bestuurslid