Contact

De bestuursleden zijn te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Voorzitter
Nico van den Berg
voorzitter@vojn.nl

Secretaris
Winny de Jong
secretaris@vojn.nl

Penningmeester
Nico van den Berg en Kemal Rijken
penningmeester@vojn.nl

PR & Ledenwerving
Kemal Rijken

Website & techniek
techniek@vojn.nl

 

Bankgegevens
Rabobank, rekening NL50 RABO 0117849014