Contact

De bestuursleden zijn te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Voorzitter
Nico van den Berg
[email protected]

Secretaris
Winny de Jong
[email protected]

Penningmeester
Nico van den Berg en Kemal Rijken
[email protected]

PR & Ledenwerving
Kemal Rijken

Website & techniek
[email protected]

 

Bankgegevens
Rabobank, rekening NL50 RABO 0117849014