Lidmaatschapscriteria VOJN

Op deze pagina vind je de formele lidmaatschapscriteria voor de VOJN. Schrik er niet van, we zullen vrijwel iedereen die journalistiek werk doet, als lid toelaten. Ook bloggers die journalistiek werk leveren, zijn van harte welkom. Deze formele criteria hebben we echter nodig om niet-journalisten, zoals fulltime PR-professionals, als lid te kunnen weigeren.

Hieronder gebruiken we regelmatig het woord ‘mediaproductie’ of een variant daarop. Dit doen we omdat je online in alle mediavormen actief kunt zijn. Of je nu journalistieke foto’s, video’s, teksten of infographics maakt: in alle gevallen ben je welkom.

Samengevat zijn er twee criteria waaraan je moet voldoen om lid te kunnen worden van de VOJN:

 • Je moet online benaderbare journalistieke producties maken, waaronder we verstaan producties waarin een waarheidszoekend verhaal wordt verteld. (Klinkt erger dan het is. Zie voor een uitgebreide toelichting wat we hiermee bedoelen deze link vanaf pagina 42.)
 • Je moet belangenvrij zijn op het gebied waarover je bericht op het moment dat je die journalistieke producties maakt.

Onder journalist verstaan we binnen de VOJN kortom ‘iemand die zonder last of ruggespraak mediaproducties maakt waarin een waarheidszoekend verhaal wordt verteld’. Het onderwerp of de grootte van de doelgroep is hierbij verder geen criterium. De hoeveelheid tijd die je hieraan besteedt, ook niet. Evenmin de vraag of je teksten schrijft of video’s maakt. En of je er geld voor krijgt (wij zouden zeggen: ‘doen!’), vinden we ook niet onze zaak.

We verwachten wel dat het resultaat online gepubliceerd is: we zijn immers een vereniging van online journalisten. Het is natuurlijk prima als die online publicatie al eerder in een ander medium is verschenen.

Deze criteria sluiten dus niet van lidmaatschap uit journalisten die daarnaast ook PR- of marketingwerkzaamheden verrichten op gebieden waar zij niet journalistiek over berichten.

De criteria sluiten nadrukkelijk wel van lidmaatschap uit mensen die een direct of indirect niet-journalistiek belang hebben op het gebied waarover ze journalistiek menen te berichten.

Daarbij let het bestuur vooral op de geest van deze toelatingscriteria, indachtig het aloude juridische adagium “I know it when I see it”. We zullen geen mensen weigeren als lid omdat ze, zijnde wetenschapsjournalist, één keertje een column hebben aangeleverd voor een niet-onafhankelijk universiteitsblad. We willen simpelweg een instrument hebben om de vereniging leuk te houden voor mensen die met elkaar over online journalistiek willen leren.

Voorbeelden van mensen die lid kunnen worden:

 • Een journalist in loondienst zonder verdere aanvullende werkzaamheden buiten de journalistiek
 • Een freelancer die journalistieke mediaproducties over farmacie maakt en daarnaast jaarverslagen tikt voor een oliemaatschappij, of een ander niet bij de farmacie betrokken bedrijf of instelling
 • Een medewerker van Koninklijke Shell die in zijn vrije tijd een journalistiek blog bijhoudt over de Nederlandse muziekindustrie
 • Een marketingmedewerker van Unilever verantwoordelijk voor de afdeling antiroosshampoo die in zijn vrije tijd zijn liefde voor de marketing op journalistieke wijze uit, bijvoorbeeld op een weblog
 • Medewerkers van niet-onafhankelijke bedrijfs- of instellingsmedia die buiten hun werktijd een journalistiek blog bijhouden

Voorbeelden van mensen die geen lid kunnen worden:

 • PR-medewerkers in loondienst zonder aanvullende journalistieke werkzaamheden (het blog van je PR-bureau of je klant rekenen we niet tot dat laatste, persberichten ook niet)
 • Iemand die louter offline benaderbare journalistieke producties maakt (LexisNexis telt niet mee)
 • Iemand die alleen gortdroge wetenschappelijke publicaties schrijft – wel waarheidszoekend, over het algemeen niet verhaalvertellend (ben je een erg “verhalende” wetenschapper: van harte welkom!)
 • Een marketingmedewerker van Unilever verantwoordelijk voor de afdeling antiroosshampoo die in zijn vrije tijd zijn liefde voor antiroosshampoos in mediaproducties uitdraagt
 • Een medewerker van Koninklijke Shell die in zijn vrije tijd een blog bijhoudt over de Nederlandse muziekindustrie, maar tegelijkertijd bij zijn werkgever betrokken is bij het verdelen van sponsorgeld onder Nederlandse bands
 • Medewerkers in loondienst van instellings- en bedrijfsmedia die opereren zonder redactiestatuut of andere waarborg van onafhankelijkheid, en buiten werktijd geen andere journalistieke werkzaamheden verrichten

Bij twijfel dan wel ‘schrijnende gevallen’ beslist het dagelijks bestuur volgens het principe ‘coulant maar rechtvaardig’.

Het besluit van het bestuur is bindend. Na een jaar kan een nieuw besluit worden aangevraagd. Nadat een verzoek tot lidmaatschap in een periode van vijf jaar drie keer is afgewezen, zal de daaropvolgende twee kalenderjaren geen nieuwe aanvraag tot lidmaatschap meer in behandeling worden genomen. Wel kan een verzoek tot lidmaatschap altijd door bestaande leden worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Aan aspirant-leden vragen we de namen van al je opdrachtgevers in de afgelopen 12 maanden, en de URL’s naar drie producties. We gaan niet je journalistieke kwaliteiten beoordelen en we gaan deze informatie ook niet voor iets anders gebruiken dan voor je lidmaatschapsaanvraag.