Algemene Ledenvergadering verplaatst naar voorjaar 2013


De algemene ledenvergadering (ALV) van de VOJN op 11 december is verplaatst naar het voorjaar van 2013.

Eén van de agendapunten zal zijn het huishoudelijk reglement, waar door de leden over gestemd zal worden. Uiterlijk drie weken van tevoren krijgen de leden de agenda toegestuurd per mail.

Begin volgend jaar zullen we een nieuwe datum voor de ALV prikken. Stay tuned.

Erik Tjallinks levert deze foto van een typisch tafereel bij een ALV.