De leden staan aan het roer


Foto: Victor Morell Perez, Flickr

Als vijf oprichters van de VOJN hebben wij de eerste stappen gezet voor een nieuwe vakvereniging gericht op internetjournalistiek. Maar voor de toekomst van de vereniging zijn wij onbelangrijk, de leden staan aan het roer.

De VOJN moet een vereniging worden van professionals die de toekomst van hun vak willen vormgeven. Die internetjournalistiek verder willen brengen door zelf nieuwe kennis op te doen en deze met anderen te delen.

Special interest groepen

Dat kan binnen special interest groepen (SIG). Dat is een groep vakgenoten die zich verzamelen rondom één aspect van het vak. Denk aan datajournalistiek, digital storytelling, fotografie, sociale media. Maar ook verdienmodellen en journalistieke ethiek. Of elk ander onderwerp waarop meerdere leden zich willen storten.

De SIG’s bepalen de inhoudelijke koers van de vereniging. Elke groep kan zelf kleine activiteiten zoals borrels en excursies organiseren. Bij grotere activiteiten (debatavond, zomerschool) en het uitwerken van trainingen krijgen ze ondersteuning van werkgroepen.

Behalve SIG’s kent de VOJN namelijk ook enkele werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich op de organisatorische aspecten van de vereniging zoals acquisitie en de organisatie van evenementen. Ook ondersteunen ze de SIG’s, bijvoorbeeld bij het opstellen van cursussen. De SIG’s bepalen inhoud.

Elk lid kan actief worden in één of meerdere SIG’s of werkgroepen. Hoeveel tijd dat kost, hangt van jezelf af. Wij verwachten inzet en een professionele houding.

Het bestuur coördineert

Wat doet het bestuur dan nog? Aan ons vijf de taak om alles te coördineren. We hopen dat dat hard nodig is. Niet omdat we om werk verlegen zitten, maar omdat we graag een vereniging zien ontstaan waar het barst van initiatiefrijke leden.

Wie aan de slag wil, hoeft ook niet te wachten tot de eerste algemene ledenvergadering. Een mail naar bestuurslid Paul Vereijken is voldoende.

De clichématige foto wordt mogelijk gemaakt door Victor Morell Perez en heeft geen betrekking op de gemiddelde leeftijd van VOJN-leden.